Υπηρεσίες Σύστασης Διεθνών Εταιρειών

Σύσταση διεθνών εταιρειών

Η Elix Partners δύναται να προβαίνει στη σύσταση διεθνών εταιρειών, καθώς το άρτια καταρτισμένο εργατικό δυναμικό της γνωρίζει πολύ καλά τις χωριστές νομοθετικές πράξεις περί εταιρειών που εφαρμόζει η κάθε χώρα, οι οποίες ενίοτε τροποποιούνται. Οι συνεχείς προσπάθειες για τη θέσπιση ενός σύγχρονου και αποτελεσματικού εταιρικού δικαίου και ενός πλαισίου εταιρικής διακυβέρνησης για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, τους επενδυτές και τους υπαλλήλους εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) αποσκοπούν στη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Όλες αυτές οι μεταβολές στο δίκαιο των κρατών η Elix Partners είναι σε θέση να τις γνωρίζει και να προσδίδει πάντοτε στους πελάτες της συμβουλές εναρμονισμένες με την ισχύουσα νομοθεσία.

Δεδομένου ότι η εσωτερική αγορά της κάθε χώρας συνεπάγεται την ίδρυση εταιρειών ευρωπαϊκής διάστασης, οι εταιρείες με τη βοήθεια της Elix Partners μπορούν να ασκούν δραστηριότητα σύμφωνα με ομοιόμορφο νομικό πλαίσιο στην παγκόσμια αγορά. Παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχει κωδικοποιημένο εταιρικό δίκαιο, η Elix Partners είναι σε θέση να γνωρίζει ορισμένα ελάχιστα κοινά πρότυπα, που έχουν προκύψει από την εναρμόνιση των εθνικών κανόνων εταιρικού δικαίου και διέπουν τομείς, όπως:

 • την προστασία των συμφερόντων και των δικαιωμάτων των μετόχων,
 • τους κανόνες σχετικά με τις δημόσιες προσφορές εξαγοράς μετοχών για ανώνυμες εταιρείες (ΑΕ),
 • τις υποχρεώσεις δημοσιότητας για τα υποκαταστήματα,
 • τη συγχώνευση και τη διάσπαση εταιρειών,
 • τους ελάχιστους κανόνες για τις μονοπρόσωπες εταιρείες περιορισμένης ευθύνης,
 • τις χρηματοοικονομικές εκθέσεις και τη λογιστική παρακολούθηση,
 • την ευκολότερη και ταχύτερη πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με εταιρείες, καθώς και
 • ορισμένες απαιτήσεις δημοσιότητας για εταιρείες.

Υποστήριξη ανοίγματος εταιρικών λογαριασμών

Η διαδικασία ανοίγματος τραπεζικού λογαριασμού που παρέχεται από την Elix Partners τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, δεν απαιτεί φυσική παρουσία ούτε μετακίνηση σε άλλη χώρα αφού μπορεί να γίνει εξ αποστάσεως. Το άνοιγμα των τραπεζικών εταιρικών λογαριασμών αποτελεί έναν άμεσο τρόπο ρευστότητας για τις επιχειρήσεις και, επιπλέον, μπορούν και οι προμηθευτές να πληρώνονται άμεσα είτε βρίσκονται στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό.

Είναι μια σημαντική ενέργεια, αφού με αυτόν τον τρόπο οι εταιρείες παραμένουν βιώσιμες και λειτουργούν ομαλά, κάτι που ενισχύει θετικά την ρευστότητα της επιχείρησης. Συγκεκριμένα, η Elix Partners τηρεί αυστηρά τους κανόνες που επιβάλει η εκάστοτε τράπεζα και οι τομείς που βοηθιούνται είναι η ασφάλεια των οικονομικών κεφαλαίων από τυχόν οικονομικές παρεμβολές, όπως capital controls, κούρεμα καταθέσεων, επιστροφή στη δραχμή κ.ά.

Μερικά επιπλέον πλεονεκτήματα που δίνονται μέσα από το άνοιγμα εταιρικών τραπεζικών λογαριασμών είναι η ελεύθερη διακίνηση των κεφαλαίων τους χωρίς νομικούς περιορισμούς ως προς τον τύπο ή το ύψος των καταθέσεων. Δεν ελλοχεύει κανένας φορολογικός κίνδυνος, αφού όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται είναι απολύτως νόμιμες.

Πέρα από τις προαναφερθέντες αναφορές η Elix Partners είναι σε θέση να γνωρίζει επακριβώς τους βασικούς εταιρικούς τομείς δραστηριοτήτων, τον αριθμό των εργαζομένων της και την πραγματική διεύθυνση της καταστατικής έδρας. Οφείλει να ενημερώνεται για τον ετήσιο κύκλο των λογαριασμών, τα είδη των συναλλαγών και για τις χώρες όπου θα πραγματοποιούνται αυτές οι συναλλαγές, κάτι που καθιστά εξαιρετικά χρήσιμη ως εταιρεία.

Υπηρεσίες Εταιρικής Συντήρησης

Αναμφίβολα η Elix Partners δίνει μεγάλη βαρύτητα στην έρρυθμη και σωστή λειτουργία της, εστιάζοντας σε πολλούς παράγοντες και εσωτερικές ενέργειες. Πρώτο και κυριότερο μέλημά της είναι να ενημερώνεται για τον ανταγωνισμό που επικρατεί στην αγορά εργασίας εντός και εκτός Ελλάδας. Αυτό την βοηθά να γίνεται όλο και πιο ισχυρή και να αποκτά καινοτόμες ιδέες που την διακρίνουν από τις υπόλοιπες εταιρείες.

Παρόλο που μπορεί να θεωρείται δεδομένο είναι σημαντικό να γνωρίζει καλά το προϊόν της, για να μπορεί να το προωθεί σωστά και να παρουσιάζει τα προτερήματα αυτού. Οι λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την προώθηση του προϊόντος της καθιστούν ικανή την Elix Partners να προσελκύει και να ικανοποιεί τις ανάγκες πληθώρας πελατών. Η επικοινωνία με τους πελάτες, αλλά και με το προσωπικό και τους εξωτερικούς συνεργάτες της είναι το κλειδί της επιτυχίας. Ουσιαστικά, η Elix Partners γνωρίζει καλά πως πρέπει να δίνεται ισάξια προτεραιότητα στα μέλη να παίρνουν αποφάσεις, να έχουν λόγο, να αναλαμβάνουν καθήκοντα κι αυτοί με την σειρά τους θα ανταποδώσουν να ευχαριστήσουν τους πελάτες τους. Με την ίδια λογική προβαίνει πάντοτε και στην παροχή των κατάλληλων συμβουλευτικών υπηρεσιών για τη διατήρηση των εταιρειών των πελατών της σε ηγετικές θέσεις στην αγορά εργασίας.

Τέλος, η Elix Partners είναι πιστή στον προϋπολογισμό της και κάνει προσεκτικές κινήσεις, οπότε τα οικονομικά ρίσκα που θα τεθεί να πάρει είναι μελετημένα με προσεκτικό τρόπο. Για αυτό και η επιχείρηση διατηρεί την οικονομική της ισχύ ψηλά. Με τον ίδιο τρόπο συμβουλεύει και τις επιχειρήσεις με τις οποίες συνεργάζεται και εφαρμόζει την ίδια τακτική βιωσιμότητας αντιμετωπίζοντας τον κάθε πελάτη σαν προσωπική της υπόθεση.

Νηολογήσεις σκαφών αναψυχής και επαγγελματικών πλοίων

Η Elix Partners έχει επεκταθεί και στο ναυτιλιακό χώρο και επικεντρώνεται σε υπηρεσίες που σχετίζονται με τις νηολογήσεις σκαφών αναψυχής, καθώς και επαγγελματικών τουριστικών σκαφών, φορτηγίδων, πλωτών ναυπηγημάτων. Φυσικά υπάρχει η δυνατότητα να πραγματοποιηθούν νηολογήσεις όχι μόνο νεότευκτων σκαφών, αλλά και νηολογήσεις για ήδη μεταχειρισμένα σκάφη που προέρχονται φέρνουν πάνω τους ξένη σημαία, όπως Ευρωπαϊκών κρατών ή σημαίες κρατών τρίτης χώρας.

Επιπροσθέτως, η Elix Partners αναλαμβάνει τις μετανηολογήσεις σκαφών και πλοίων, αλλά και σκαφών που τελούν υπό ναυπήγηση. Ακόμη, είναι διαθέσιμη να καταβάλει την νηολόγηση πλοιαρίων 10-60 κ.ο.χ, ιστιοφόρων άνω των 60 κ.ο.χ και πλοίων άνω των 60 κ.ο.χ. Μαζί όλα τα παραπάνω καθήκοντα, εξυπηρετείται και η έκδοση όλων των απαραίτητων εγγράφων που συντελούν σε αυτή την ολοκληρωμένη ενέργεια όπως:

 • Δικαιολογητικά νηολόγησης
 • Άδειες
 • Πιστοποιητικά
 • Ναυτιλιακά έγγραφα