Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Ανάπτυξη Επιχείρησης

Αξιοποιώντας τις γνώσεις και την μακρόχρονη εμπειρία του εργατικού δυναμικού της στον τομέα της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών, η Elix Partners ανταποκρίνεται πλήρως στις προσδοκίες των πελατών της με απόλυτο σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες τους και δύναται να προσφέρει μία σειρά από υπηρεσίες που υποβοηθούν την ανάπτυξη των επιχειρήσεων-πελατών της.

Συγκεκριμένα, η Elix Partners είναι σε θέση:

 • Να δημιουργήσει επιχειρησιακά σχέδια,
 • Να συντάξει μελέτες βιωσιμότητας,
 • Να πραγματοποιήσει συγχωνεύσεις και εξαγορές,
 • Να διεκπεραιώσει έρευνα αγοράς και ανάλυση του ανταγωνισμού μίας επιχείρησης,
 • Να διαχειριστεί τις μετοχές και τη δικτύωση μίας επιχείρησης
 • Να προβεί σε διαχείριση διαφόρων καμπανιών και διαπραγματεύσεων μίας επιχείρησης,
 • Να δημιουργήσει την εταιρική ταυτότητα μίας επιχείρησης και
 • Να οργανώσει την πολιτική marketing που πρέπει να ακολουθήσει μία επιχείρηση.

Όλες οι άνωθι ενέργειες πραγματοποιούνται από την Elix Partners ύστερα από την εκπόνηση ειδικής μελέτης της εκάστοτε επιχείρησης, με σκοπό να παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες συνυφασμένες με τις ανάγκες και τις προσδοκίες του εν λόγω πελάτη της. Στόχος της Elix Partners είναι στην ουσία οι πελάτες της να την εμπιστευθούν για την οργάνωση, διαμόρφωση ή/και επαναδιαμόρφωση των επιχειρήσεών τους από το μηδέν, ενέργειες για τις οποίες η ίδια εγγυάται για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, δηλαδή την ένταξή της καθεμίας από αυτές στην κορυφή του ανταγωνισμού τους στην αγορά εργασίας.

Στρατηγικός Σχεδιασμός & Διαχείριση Έργων

Διαθέτοντας ένα άρτια καταρτισμένο προσωπικό και μακρόχρονη εμπειρία στον τομέα της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών, η Elix Partners μπορεί να οργανώσει τις επιχειρήσεις των πελάτων της με απόλυτη συνέπεια, πιστότητα και επαγγελματισμό προτείνοντας την εφαρμογή της αρμόζουσας εμπορικής στρατηγικής που οφείλουν να ακολουθήσουν με σκοπό την εδραίωση τους σε ηγετική θέση στην παγκόσμια αγορά. Η πραγματοποίηση αποτίμησης των χαρακτηριστικών μίας επιχείρησης σε συνάρτηση με τις προσδοκίες της είναι, επίσης, μία μέθοδος που ακολουθεί η Elix Partners για την επίτευξη κερδοφορίας και τη δημιουργία καλής φήμης για την εν λόγω επιχείρηση.

Επιπλέον, στις πρακτικές που δύναται να εφαρμόσει η Elix Partners για την πραγματοποίηση στρατηγικού σχεδιασμού για λογαριασμό της εκάστοτε επιχείρησης-πελάτη της συγκαταλέγονται και:

 • Η δημιουργία και η παροχή συμβουλών ως προς την εφαρμογή της στρατηγικής ανάπτυξης αγοράς μίας επιχείρησης,
 • Η βελτίωση του δείκτη βασικής απόδοσης μίας επιχείρησης και
 • Η εκπόνηση έργων.

Η Elix Partners γνωρίζει καλά τη σημασία της ύπαρξης στρατηγικής σε μία επιχείρηση, καθώς μέσω αυτής θέτονται κατευθύνσεις, υποστηρίζεται η λήψη ομοιόμορφων αποφάσεων, συγκεντρώνεται η προσπάθεια, συντονίζονται οι δραστηριότητες, ορίζεται η εν λόγω επιχείρηση και η θέση της στον ανταγωνισμό, μειώνεται η αβεβαιότητα και προσδίδεται διατηρήσιμο συγκριτικό πλεονέκτημα. Η νέα ευρωπαϊκή στρατηγική, για παράδειγμα, σηματοδοτεί την άσκηση μιας εξωστρεφούς, βιώσιμης και δυναμικής εμπορικής πολιτικής, που διαθέτει ως σκοπό της, μεταξύ άλλων, την ισχυροποίηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) σε παγκόσμιο επίπεδο, εξασφαλίζοντας τις ενωσιακές επιχειρήσεις από αθέμιτες εμπορικές πρακτικές και διασφαλίζοντας την επικράτηση ισότιμων όρων ανταγωνισμού και την ανεμπόδιστη πρόσβαση αυτών σε σημαντικές αγορές ανά τον κόσμο.

Η στρατηγική, λοιπόν, που οφείλει να εφαρμόσει μία επιχείρηση πρέπει να είναι ανάλογη των συνθηκών που επικρατούν στο εξωτερικό και στο εσωτερικό της περιβάλλον πριν καθορίσει την αποστολή της, τους αντικειμενικούς στόχους της, τις στρατηγικές της επιλογές και τον τρόπο υλοποίησης και αξιολόγησης αυτών. Με γνώμονα αυτό, η Elix Partners αναλαμβάνει τον σχεδιασμό της στρατηγικής των πελατών της με απαράμιλλη επιμέλεια φροντίζοντας να πετύχουν άμεσα το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Εμπορικά σήματα & πατέντες

Εντός του ευρύ φάσματος των συμβουλευτικών υπηρεσιών που δύναται να προσφέρει στους πελάτες της η Elix Partners εμπεριέχονται και τα κάτωθι:

 • Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών αναφορικά με τα σήματα (logo) και τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας (copyright).
 • Η πραγματοποίηση έρευνας ενός σήματος (logo).
 • Η διεκπεραίωση της απαραίτητης διαδικασίας για την παγκόσμια κατοχύρωση ενός σήματος (logo).
 • Η κατάθεση και η κατοχύρωση μίας πατέντας.
 • Η νομική υποστήριξη για τον χειρισμό και την διαχείριση των διαφορών που ενδέχεται να προκύπτουν από την προσβολή των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

Η Elix Partners διαθέτοντας μακρόχρονη εμπειρία στο πεδίο της πνευματικής ιδιοκτησίας και όντας πλήρως ενήμερη για όλες τις εξελίξεις στον εν λόγω κλάδο είναι η πλέον κατάλληλη να παρέχει με ασφάλεια, επιμέλεια και αποτελεσματικότητα όλες τις άνωθι υπηρεσίες στους πελάτες της. Έτσι, αντιλαμβανόμενη την εξέχουσα σημασία της πνευματικής ιδιοκτησίας, η Elix Partners θέτει ως προτεραιότητά της την βοήθεια των πελατών της στην επιτυχή υπεράσπιση των νόμιμων δικαιωμάτων και συμφερόντων τους.

Λειτουργικότητα

Ένα από τα πιο σημαντικά πρακτικά εφόδια μίας επιχείρησης είναι να έχει στη διάθεσή τα κατάλληλα συμβόλαια και συμφωνητικά για να συνάπτει με τους πελάτες ή/και τους προμηθευτές της. Στο πλαίσιο αυτό, η Elix Partners είναι σε θέση να δώσει λύση στους πελάτες της μεταφράζοντας τις ανάγκες των επιχειρήσεων τους και προσαρμόζοντας κειμενικά, αλλά κυρίως νομικά, τα απαραίτητα αυτά έγγραφα. Δίχως τα σωστά έντυπα συμβολαίων ή συμφωνητικών πληθώρα στοιχείων μίας επιχείρησης δε διασφαλίζονται, όπως, για παράδειγμα, τα απόρρητα στοιχεία βάσει της ισχύουσας πολιτικής απορρήτου (GDPR), και υπάρχει σοβαρός κίνδυνος διέρρευσής τους.

Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειωθεί πως η επίτευξη της εύθυμης λειτουργίας μίας οποιαδήποτε επιχείρησης δεν αποτελεί μία εύκολη υπόθεση, κάτι που είναι άκρως αντιληπτό από την Elix Partners. Όλες οι δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίζει μία επιχείρηση στη λειτουργικότητά της κατά την έρευνα της Elix Partners εντοπίζονται και προτείνονται πρακτικές βελτίωσης της δομής και των διαδικασιών με σκοπό την έγκαιρη και αποτελεσματική επίλυση του προβλήματος.

Ταυτόχρονα, η Elix Partners δύναται να προβεί σε προτάσεις διεκπεραίωσης διαπραγματεύσεων σε περίπτωση αναδιάρθρωσης χρεών και οικονομικών υποχρεώσεων μίας επιχείρησης. Η ρύθμιση των οφειλών αποτελεί μία διαδικασία που ενίοτε δυσχεραίνει τη λειτουργία μίας επιχείρησης και καθίσταται εμπόδιο στην ανάπτυξή της, κάτι που η Elix Partners είναι πάντοτε έτοιμη να αντιμετωπίσει με αποφασιστικότητα, εχεμύθεια και πιστότητα.