Στελέχη της εταιρείας

Το βασικότερο χαρακτηριστικό που διέπει το εργατικό δυναμικό της Elix Partners είναι ο επαγγελματισμός. Τα στελέχη της εταιρείας κρίνονται από την ικανότητα τους να αντιμετωπίζουν άμεσα απρόσμενες καταστάσεις ή προβλήματα με αποτελεσματικό τρόπο, να αφοσιώνονται σε αυτό που κάνουν, καθώς και να λαμβάνουν έξυπνες και δραστικές αποφάσεις. Η συγκεκριμένη θέση, επιπλέον, ζητά από τα μέλη της να μπορούν να δημιουργούν και να υλοποιούν έγγραφα που θεωρούνται απαραίτητα για την συγκρότηση της εταιρίας.

Ταυτόχρονα, οι κύριες δραστηριότητες στις οποίες θα πρέπει τα στελέχη της Elix Partners να ανταπεξέλθουν είναι ο προγραμματισμός, η ανανέωση βάσης δεδομένων του ανθρώπινου δυναμικού, σε περιπτώσεις νέων προσλήψεων, η παροχή αδειών και οι λήξεις συμβάσεων. Ειδικότερα το πλάνο προσλήψεων περιλαμβάνει παραλαβή βιογραφικών σημειωμάτων, οι συνεντεύξεις, η αξιολόγηση, η επιλογή και η εκπαίδευση του προσωπικού, αλλά και ο καθορισμός της μισθοδοσίας. Σε αυτά συγκαταλέγονται η δημιουργία μιας ομάδας, η διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων ή η ένταξη σε προγράμματα εκμάθησης, αλλά και η ενσωμάτωση των νέων μελών στο εταιρικό περιβάλλον. Όλα τα παραπάνω στοιχεία δημιουργούν το εργατικό δυναμικό της Elix Partners που με την απόκτηση επαρκούς εμπειρίας και το πέρασμα του χρόνου οι θέσεις του τείνουν να αναβαθμιστούν επιτυγχάνοντας προσωπική και επαγγελματική ανέλιξη.

Η οργανωτική δομή της Elix Partners είναι πολυεθνική και τα στελέχη μας μπορούν να αναλάβουν την επικοινωνία με πελάτες από κάθε χώρα του κόσμου μέσω τηλεφώνου, email, και WhatsApp.

Gerasimos Grekos
Partner

 • Accounting and Finance
 • Business Taxation
 • Corporate Strategy
 • Company Valuations

Ioannis Alexandris
Partner

 • Accounting and Finance
 • Business Expansions
 • Investments
 • Mergers & Acquisitions

Konstantinos Marmakethianakis
Partner

 • Accounting and Tax Planning
 • Feasibility Studies
 • Project Management
 • Business Process Optimisation

Angelos Kotentos
Partner

 • Global Bid & Procurement Management
 • Property Investments
 • Worldwide Company Registrations
 • Business Development