ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΑΣ

Η εταιρεία μας

Businessman playing chess game reaching to plan strategy for success

Στρατηγικός στόχος

Οι τομείς ενασχόλησης που διαθέτει η Elix Partners, όπως η παροχή συμβουλευτικών ή/και φορολογικών υπηρεσιών στην Ελλάδα, ικανοποιώντας λειτουργικά τα αιτήματα των πελατών της, αποτελούν το θεμέλιο για την επίτευξη του πάγιου και στρατηγικού στόχου της, δηλαδή την καθιέρωσή της σε ηγετική θέση στην αγορά εργασίας. Το άρτια καταρτισμένο εργατικό δυναμικό της Elix Partners πετυχαίνει συλλογικά να προσφέρει στους πελάτες της υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και προσαρμοσμένες στις εκάστοτε εξειδικευμένες ανάγκες τους.

Company

Η Elix Partners χρησιμοποιεί άκρως αποτελεσματικές μεθόδους, καταφέρνοντας έτσι να παρέχει εγκαίρως στους πελάτες της υπεύθυνες και ουσιαστικές λύσεις. Παρόλο που είναι μια νεοσύστατη εταιρεία, οι συνεργασίες που έχουν πραγματοποιήσει μαζί της πληθώρα πελατών και εταιρειών καθώς και η εμπιστοσύνη που της έχουν καταδείξει έχει οδηγήσει στην καταγραφή εξαιρετικών αξιολογήσεων.

Services

Βασικός πυρήνας για την Elix Partners αποτελούν η δέσμευση της παροχής ανώτερων υπηρεσιών εξαιρετικής ποιότητας καθώς και η καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών της, που είναι προσωπική υπόθεση για εκείνη αφού έτσι καταφέρνει να δημιουργεί την φήμη της στην αγορά.

Human Resources

Το εργατικό δυναμικό της Elix Partners είναι υπερήφανο και πιστό, γεγονός που ενισχύει την συνεχή εξέλιξη και την εντατική ενίσχυση της εμπειρίας τους στους τομείς όπου δραστηριοποιείται η εταιρεία. Επιπρόσθετα, η Elix Partners δίνει βαρύτητα στην έννοια της σταθερότητας, για αυτό επιδιώκει να κρατά αμείωτο το ενδιαφέρον των μόνιμων πελατών της, των υπαλλήλων της και των ευχαριστημένων εξωτερικών συνεργατών της.

Δέσμευση Διοίκησης

Η ειλικρίνεια και η τιμιότητα απέναντι στους πελάτες αποτελούν βασικές αρχές για την εταιρεία Elix Partners. Παράλληλα, το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας που διαθέτει τα προαναφερθέντα χαρακτηριστικά οδηγεί την Elix Partners στην επίτευξη της εύρυθμης λειτουργίας των υπηρεσιών της και στην ικανοποίηση των πελατών της. Η Elix Partners έχει τη δυνατότητα να προσφέρει στους πελάτες της υψηλόβαθμες υπηρεσίες προσαρμοσμένες στις εκάστοτε ανάγκες τους. Η πολιτική που τηρεί η εταιρεία Elix Partners δεσμεύεται ως προς την εγκυρότητα και την αξιοπιστία της, ακολουθεί αυστηρούς κανόνες με βάση τις ισχύουσες διατάξεις και συμμορφώνεται πλήρως σε αυτές.

Οι υπηρεσίες που παρέχονται από την εταιρεία Elix Partners είναι υψηλής ποιότητας και είναι προσαρμοσμένες στα δεδομένα που ζητά η αγορά εργασίας. Σε αυτήν την προσπάθεια συντελούν σημαντικά η Διοίκηση των στελεχών της εταιρείας με την οργανωτική δομή, με την διαδικασία λειτουργίας, με το αίσθημα της ευθύνης και με την συνεργασία του προσωπικού. Στα καθήκοντα του Γενικού Διευθυντή της Elix Partners ανήκουν τόσο η πολιτική ποιότητα όσο και ο διοικητικός έλεγχος.

Η εταιρεία Elix Partners επιλέγει και εκπαιδεύει κατάλληλα το ανθρώπινο δυναμικό της και τους εξωτερικούς συνεργάτες της και ζητά κατά τη διάρκεια της εργασίας τους να:

Συνεχής βελτίωση

Η εταιρεία Elix Partners φροντίζει να εκσυγχρονίζεται συνεχώς τεχνολογικά και πραγματοποιεί χρήση των νέων τεχνολογικών μέσων στις υπηρεσίες που παρέχει. Έτσι, παράλληλα με την συνεχή κατάρτιση του εργατικού δυναμικού της, επιτυγχάνεται η διαρκής βελτίωση των υπηρεσιών της και η ικανοποίηση των αναγκών των πελατών της.

Ταυτόχρονα, το ανθρώπινο δυναμικό και οι εξωτερικοί συνεργάτες της εταιρείας Elix Partners είναι επιλεγμένοι με αυστηρά κριτήρια, προκειμένου να πληρούν στο έπακρο τις υψηλές προδιαγραφές που θέτει η εταιρεία. Στο σημείο αυτό αξίζει να επισημανθεί πως είναι μέρος της πολιτικής της εταιρείας να επενδύει στη συνεχή εκπαίδευση και επιμόρφωση των συνεργατών της, όσον αφορά τις σύγχρονες διαδικασίες παροχής των υπηρεσιών της, με σκοπό τον εναρμονισμό της στις εκάστοτε συνθήκες.

Το εκπαιδευτικό υλικό και τα εκπαιδευτικά προγράμματα, τα οποία έχουν αναπτυχθεί από την εταιρεία σε συνεργασία με διεθνώς αναγνωρισμένους ειδικούς επιστήμονες και εμπειρογνώμονες, αποτελούν τη βάση στην οποία στηρίζεται η εκπαίδευση του εργατικού δυναμικού της Elix Partners.

Σκοπός της εταιρείας Elix Partners είναι το εκπαιδευμένο της προσωπικό να εμπνέει εμπιστοσύνη και να εμφορείται από αξίες, να ενεργεί με προβλεπτικότητα και προνοητικότητα, να αναπτύσσει ατομικές ικανότητες και δεξιότητες και να διασφαλίζει ότι η εκτέλεση των καθηκόντων είναι σύμφωνη με την ισχύουσα νομοθεσία. Παράλληλα, σε τακτά διαστήματα, εκτελείται από εκπαιδευτές της εταιρείας Elix Partners εκπαίδευση συντήρησης των γνώσεων και εκμάθηση νέων μεθόδων ελέγχου και δράσεως, ενώ ασκείται ανελλιπώς εποπτεία και αξιολόγησή τους στον χώρο εργασίας τους.

Office technologies

Εστίαση στον Πελάτη

Χάρις στους εξωτερικούς ειδικούς συνεργάτες και τα άριστα εκπαιδευμένα στελέχη που διαθέτει η εταιρεία Elix Partners είναι ικανή:

Να εγγυηθεί πως οι προσδοκίες των πελατών της αναλύονται, αξιολογούνται και διασφαλίζονται πάντα με βάση την εκάστοτε υφιστάμενη νομοθεσία.

Να πραγματοποιεί τις επιθυμίες των πελατών της υλοποιώντας το κατάλληλο πρόγραμμα.

Η βασική προτεραιότητα της εταιρείας Elix Partners είναι να δύναται να ικανοποιεί τους πελάτες της ποσοτικά, χρονικά, αλλά και ποιοτικά. Οι επιτυχημένες συνεργασίες και η ευημερία των πελατών της επέρχονται μέσα από τις αποτελεσματικές στρατηγικές μεθόδους που ακολουθεί η εταιρεία Elix Partners.

Η καταχώρηση κριτικής από τους πελάτες για τις συμβουλευτικές υπηρεσίες που παρέχονται από την εταιρεία Elix Partners διαδραματίζει σπουδαίο ρόλο, καθώς έτσι εξελίσσεται και εκσυγχρονίζεται ραγδαία δεδομένων των εκάστοτε συνθηκών.

Αυτό που κάνει την εταιρεία Elix Partners να ξεχωρίζει από τις υπόλοιπες είναι η πελατοκεντρική πολιτική που ακολουθεί, η διασφάλιση βιωσιμότητας, η αμεσότητα, ο επαγγελματισμός κι η συνέπεια που χαρίζει στις υπηρεσίες της Elix Partners. Σε περίπτωση εμφάνισης παραπόνων ή/και προβλημάτων η εταιρεία Elix Partners φροντίζει με προληπτικές μεθόδους και με κατάλληλες διορθωτικές ενέργειες να διατηρήσει ικανοποιημένο τον πελάτη και να μην επαναλάβει μελλοντικές λανθασμένες ενέργειες.

Στελέχη της εταιρείας

Το βασικότερο χαρακτηριστικό που διέπει το εργατικό δυναμικό της εταιρείας Elix Partners είναι ο επαγγελματισμός. Τα στελέχη της εταιρείας κρίνονται από την ικανότητα τους να αντιμετωπίζουν άμεσα απρόσμενες καταστάσεις ή προβλήματα με αποτελεσματικό τρόπο, να αφοσιώνονται σε αυτό που κάνουν, καθώς και να λαμβάνουν έξυπνες και δραστικές αποφάσεις. Η συγκεκριμένη θέση, επιπλέον, ζητά από τα μέλη της να μπορούν να δημιουργούν και να υλοποιούν έγγραφα που θεωρούνται απαραίτητα για την συγκρότηση της εταιρίας.

Ταυτόχρονα, οι κύριες δραστηριότητες στις οποίες θα πρέπει τα στελέχη της Elix Partners να ανταπεξέλθουν είναι ο προγραμματισμός, η ανανέωση βάσης δεδομένων του ανθρώπινου δυναμικού, σε περιπτώσεις νέων προσλήψεων, η παροχή αδειών και οι λήξεις συμβάσεων. Ειδικότερα το πλάνο προσλήψεων περιλαμβάνει παραλαβή βιογραφικών σημειωμάτων, οι συνεντεύξεις, η αξιολόγηση, η επιλογή και η εκπαίδευση του προσωπικού, αλλά και ο καθορισμός της μισθοδοσίας. Σε αυτά συγκαταλέγονται η δημιουργία μιας ομάδας, η διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων ή η ένταξη σε προγράμματα εκμάθησης, αλλά και η ενσωμάτωση των νέων μελών στο εταιρικό περιβάλλον. Όλα τα παραπάνω στοιχεία δημιουργούν το εργατικό δυναμικό της εταιρείας Elix Partners που με την απόκτηση επαρκούς εμπειρίας και το πέρασμα του χρόνου οι θέσεις του τείνουν να αναβαθμιστούν επιτυγχάνοντας προσωπική και επαγγελματική ανέλιξη.

Η οργανωτική δομή της Elix Partners είναι πολυεθνική και τα στελέχη μας μπορούν να αναλάβουν την επικοινωνία με πελάτες από κάθε χώρα του κόσμου μέσω τηλεφώνου, email, και WhatsApp.

Gerasimos Grekos
Partner

 • Accounting and Finance
 • Business Taxation
 • Corporate Strategy
 • Company Valuations

Spyridon Dontas
Partner

 • Advisory
 • Intellectual Property
 • Negotiations
 • Corporate Restructuring

Ioannis Alexandris
Partner

 • Accounting and Finance
 • Business Expansions
 • Investments
 • Mergers & Acquisitions

Konstantinos Marmakethianakis
Partner

 • Accounting and Tax Planning
 • Feasibility Studies
 • Project Management
 • Business Process Optimisation

Angelos Kotentos
Partner

 • Global Bid & Procurement Management
 • Property Investments
 • Worldwide Company Registrations
 • Business Development

Gerasimos Grekos
Partner

 • Accounting and Finance
 • Business Taxation
 • Corporate Strategy
 • Company Valuations

Ioannis Alexandris
Partner

 • Accounting and Finance
 • Business Expansions
 • Investments
 • Mergers & Acquisitions

Konstantinos Marmakethianakis
Partner

 • Accounting and Tax Planning
 • Feasibility Studies
 • Project Management
 • Business Process Optimisation

Angelos Kotentos
Partner

 • Global Bid & Procurement Management
 • Property Investments
 • Worldwide Company Registrations
 • Business Development